Sunday, March 18, 2018

Ph.d on my poems 13

13. Shrimati Rashmi Khandal "Adhunik Bhav bodh Ke kavi dr. Harshdev Madhav:ek samikshatmak adhyayan,Kota uni ,feb 2018


Thursday, March 15, 2018

Ph.d on my poems 12

12.  27th feb 2018, Tushar pandya  ph.d. on "Humorous poems of dr.  Prasasyamitra Shastri and dr. Harshdev Madhav A comperative study ,'Sau.uni